Skolutveckling i realtid!

Så har jag då påbörjat vårt utvecklingsarbete på #komvux

Det handlar om att vi ska få en gemensam vision och utifrån den långsiktiga och kortsiktiga mål!


Vi började i torsdags på vår konferens Först beskrev jag lite olika bilder av vad en vision kan vara och jag tog med en del citat från mina Twittervänner som hade förmånen att lyssna till Helen Timperley i Halmstad förra veckan. (fantastiskt med Twitter att man kan vara delaktig även om man inte fysiskt är på plats #sharingiscaring) På så sätt fick vi med vikten av det kollegiala lärandet i vårt utvecklingsarbete.

Dessutom har jag haft förmånen att få en alldeles ny utgiven bok i min hand: ”Ledarskap med fokus på lärande” (Tiller/Helgesen, Lärarförlaget 2014) och den tar upp faktorer som bidrar till att utvecklingsarbetet blir bestående och inte en sk. ”Känguruorganisation” som hoppar från idé till idé i sin iver att lyckas. Även den fick bidra med en del i min presentation (den kommer jag dock att återkomma till när jag har läst hela)
Efter att jag haft en inledning delade vi in oss i grupper med den gamla pålitliga ”räkningsmetoden” 🙂 I grupperna fick man prata om vad man menade med vision, långsiktiga mål och kortsiktiga mål.
Vi hade en återsamling där alla grupper fick delge sin syn på vad de olika orden stod för och vi var överens om att en vision handlar om att ”sikta mot stjärnorna”, en dröm, någon kallade det ”strävansmål” (det var någon som – konstaterade vi lite skämtsamt – arbetat med ”nya läroplanen” från -94) Långsiktiga mål ska vara nåbara över tid och de ska vara mätbara och gå att ”bocka av” Även kortsiktiga mål ska bockas av men de ska också nås inom en snar framtid Här hamnar många av våra ”vardagliga” såsom möblering av klassrum, organisationsfrågor, schemalösningar etc. Tyvärr tror jag inte att jag är den enda skolledaren som dock upplever att dessa kortsiktiga mål tar över arbetet och trots detta är det alltför sällan som de blir avbockade!
Som rektor hoppas jag att detta medvetna arbete med visionen ska hjälpa mig att sortera bland de frågor som dyker upp på mitt bord så att jag fördelar min tid rätt utifrån ett skolutvecklingsperspektiv.


Vi konstaterade också att skolutveckling i sig inte är ett mål utan målet handlar alltid om förbättring för våra elever och deras måluppfyllelse!
I veckan som kommer inleder jag medarbetarsamtal och för att vi ska hålla en röd tråd i vårt arbete fick alla medarbetare (inkl adm assistent, SYV, kurator och specialpedagog) följande frågor att förbereda:


·       Vad är dina styrkor som lärare?

·       Berätta någon händelse där du särskilt tyckte att du hade framgång i ditt yrke Det      kan vara en liten vardagshändelse eller en stor omvälvande händelse

·       Vad är dina utvecklingsområden?

·       Berätta hur du har kommit fram till att det är just dessa delar du behöver utveckla

·       Vad är verksamhetens styrkor tycker du?

·       Berätta varför du är stolt över att arbeta här

·       Vad är verksamhetens utvecklingsområden? (främst pedagogiska men också  organisatoriska)

·       Berätta om du har några tankar på hur vi ska kunna utveckla just dessa områden


Varmt välkommen!

Jag ser fram mot att möta dig i en dialog om skolutveckling


Genom detta samtal kan jag skapa mig en bild av var vi ”totalt” befinner oss och jag får också en bild av vilka gemensamma styrkor vi har och vilka utvecklingsområden vi har. Detta för att jag likt Kirkegaard ska kunna leda verksamheten framåt!

”Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna honom där han är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mycket mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom.” – Sören Kirkegaard, Dansk Filosof 1813-1855 


Jag kommer nu att möta mina medarbetare under de kommande två veckorna och jag har avdelat en timme per medarbetare. Jag vill poängtera vikten av att alla personalkategorier finns med i utvecklingsarbetet eftersom faktiskt ingen av oss är där vi är av någon annan anledning n att bidra till att eleverna lyckas och måluppfyllelsen ökar. Sedan spelar det ingen roll vilka arbetsuppgifter vi har men målet är detsamma för oss!


På torsdag kommer vi att ta ytterligare ett steg i vårt arbete. Då ska vi fokusera på varifrån och var är vi nu? Min plan är då att återigen dela in medarbetarna i grupper men den här gången utifrån hur länge de har funnits i verksamheten. Detta för att medverka till att alla får komma till tals och att allas ord ska väga lika tungt. Jag tror att om man blandar grupper i detta samtal kan den som är nyanställd tystna av respekt för dem som har arbetat länge och i utvecklingsarbetet behöver jag både dem med erfarenhet men också dem som ser med helt nya ögon på det vi arbetar med.


Jag kommer ge grupperna ganska lång tid och jag tänker att de inte ska vara fler än fyra i varje grupp för min plan är att var och en ska få göra sin beskrivning av vad man ser och var man kommer ifrån. För de nyanställda kan det handla om att ”göra sig en bild” av var man tror att verksamheten kommer från. Det kan i sin tur bidra till att de som arbetat länge får upp ögonen för hur verksamheten uppfattas av den som kliver in genom dörren för första gången.

Efter det återsamlas vi och delger varandra våra historier. Min förhoppning är att vi går därifrån med en någorlunda gemensam bild av var vi har varit och var vi är just nu!

När vi landat i detta är det dags att ta tag i frågan: ”och sen då?”

Det återkommer jag till i nästa blogg!


Önskar er alla en riktigt bra vecka och glöm inte att det du gör för en enda liten människa du möter kan göra skillnad!


Elsemarie

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s